Werkwijze

Vrijblijvend online intake

Tijdens een online (of telefonisch) intake gesprek worden de doelstellingen besproken, de huidige situatie en de gewenste ondersteuning. Gekeken zal worden naar zogenaamde ‘quick wins’; de eerste (kleine) stap(pen) die het snelst een oplossing bieden voor de meest urgente situatie.

Toolkeuze en offerte

Op basis van de intake wordt een voorstel uitgewerkt voor de tools die gebruikt gaan worden. Daarin worden ook de aanpak, planning en kosten vastgelegd.

Tool installeren en globaal inrichten

We ‘installeren’ de tool en richten deze zo in dat het bruikbaar wordt voor de gestelde doelen op een gebruiksvriendelijke manier. Hierbij worden personen betrokken met specifieke kennis en/ of specifieke rollen zodat de tool bruikbaar is in de specifieke situaties van de klant en aansluit bij bestaande processen.

In dit stadium zullen we ook enkele tests doen en eventueel een mini pilot met een of enkele eindgebruikers.

Train de gebruikers/ train de trainers

Om te zorgen dat de eindgebruikers de tools kunnen gebruiken en toepassen(!) geven we een of enkele trainingen aan een of meerdere gebruikersgroepen. Overwogen kan worden een kleine groep gebruikers aan te wijzen als super-users die de training krijgen, of een uitgebreidere training krijgen, zodat zij andere gebruikers kunnen trainen en een belangrijk deel van de vragen van andere gebruikers kunnen beantwoorden.

Indien gewenst en van toepassing kunnen we training materialen aanbieden, zoals (video) tutorials, FAQ’s, etc.

Start

Gebruikers die getraind zijn kunnen aan de slag. We zorgen ervoor dat ze weten wat ze moeten doen als ze vastlopen of vragen hebben.

Coaching en nazorg

Vaak zien we dat een vliegende start gemaakt kan worden door coaching ‘on the job’ in te zetten. We spreken dan af dat we op bepaalde momenten meekijken zodat we adviezen kunnen geven over hoe de tool nog beter kan bijdragen aan de gestelde doelen.